55-095 Mirków, Szczodre, ul. Trzebnicka 7A, tel.: (071) 348 14 06, fax.: (71) 348 14 09
PRODUKTY PARTNERZY WYSZUKAJ PRODUKT SERWIS REALIZACJE AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT
Zamrażarki niskotemperaturowe
Komory laminarne
Autoklawy
Inkubatory CO2
Komory rękawicowe
Spektofotometry
Luminometry
Wyposażenie RCKiK
Wirówki
TriStar

URZĄDZENIA WIELODETEKCYJNE

PRODUCENT: BERTHOLD Technologies GmbH

MODEL: TRISTAR LB941

 

Czytnik mikropłytek TriStar LB941 został stworzony z myślą o laboratoriach wykorzystujących w badaniach aplikacje oparte na luminescencji, fluorescencji oraz absorpcji, przy odczycie z powierzchni studzienek mikropłytek (top Reading - UWAGA: TriStar nie ma możliwości rozbudowy o funkcję odczytu ze spodu studzienek - bottom reading, możliwość taką daje model LB 940 Mithras). Poza trzema wspomnianymi, głównymi technikami odczytu, wykorzystywanymi w ok. 75% aplikacji przeznaczonych do badań na mikropłytkach, model Tristar jest wyposażony w technologię odczytu BRET oraz BRET2. Wyposażenie czytnika w iniektory reagentów (możliwość rozbudowy do 4), poza pomiarami fluorescencji i luminescencji typu GLOW, umożliwia pomiary zjawisk, charakteryzujących się kinetyką typu FLASH (tryb iniekcji reagentów tuż przed pomiarem - iniektor w pozycji pomiarowej), a także pomiarów kinetycznych w przedziałach czasowych wynoszących od kilku sekund do kilku dni.

System optyczny urządzenia LB 941 charakteryzuje się rozdzieleniem ścieżek optycznych dla każdej z metod pomiarowych (dedykowany układ optyczny - Dedicated Optical Path System - DOPS), co pozwala na dostosowanie każdej z nich dokładnie do wymagań danej aplikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu TriStar posiada niezwykłą czułość, wynoszącą mniej niż 6 amol (10-18) ATP oraz 3 zmol (10-21) lucyferyny. Wyboru ścieżek optycznych dokonuje się manualnie w zależności od rodzaju wykonywanego pomiaru.

Najwyższej jakości detektory - fotopowielacze pracujące w trybie ultraszybkiego zliczania pojedynczych fotonów, instalowane w urządzeniach firmy Berthold, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości urządzenia. Wysoka czułość idąca w parze z niskim poziomem szumów, pozwala na wykonywanie pomiarów w niskich stężeniach prób lub na próbach cechujących się małą aktywnością luminescencyjną.

Dla aplikacji wymagających bardzo wysokiej czułości i niskiego szumu w niskich zakresach pomiarów, czytnik mikropłytkowy TriStar można rozbudować o jednostkę chłodzącą fotopowielacz, co dodatkowo obniża szumy pochodzące z detektora. 

Szczegółowa Specyfikacja

Detektor:

Fotopowielacz pracujący w trybie zliczania pojedynczych fotonów dla pomiarów luminescencji i fluorescencji
Fotodioda dla pomiarów absornbancji

Zakres pomiarowy

340 – 650nm fotopowielacz z możliwością rozszerzenia zakresu
200 – 1000 nm fotodioda

Metody pomiarowe:

Luminescencja
Fluorescencja
Absorbancja
BRET; FRET
Aplikacja wielobarwne

Czułość:

< 6 amol ATP
< 3 zmol lucyferazy
< 2 fmol FITC

Zakres dynamiczny

> 6 okresów (liniowość do ok. 20 000 000 jednostek bez
konieczności wygaszania sygnału - gain)

Crosstalk

5 x 10-6

Iniektory

do 4 sztuk, zakres dozowania 10 – 100µl w krokach co 1µl
dokładność dozowania: 98% dla całego zakresu
powtarzalność dozowania: 98% dla całego zakresu

Regulacja temperatury

D +5 powyżej RT do 42°C (opcja)

Oprogramowanie

Sterowanie urządzeniem za poziomu zewnętrznej jednostki sterującej (komputer), oprogramowanie umożliwiające pomiary Endpoint, kinetyczne i inne.

Obsługiwane formaty płytek

6 - 384

Interfejs

RS232, komunikacja dwukierunkowa, kontrola urządzenia poprzez komputer możliwość exportu danych do arkusza kalkulacyjnego EXCEL

Wymagania sprzętowe

Procesor 500 MHz; CD-ROM; rozdzielczość 1024 x 768, port RS232 lub USB

Filtry

Czytnik TriStar LB 941 jest systemem bazującym na filtrach przeznaczonych dla ściśle określonego zakresu fal (nie siatka dyfrakcyjna), ponieważ filtry jako jedyne spośród czynników selekcjonujących długości fal świetlnych zapewniają odpowiednio wysokie współczynniki transmisji, co jest niezbędne w celu pełnego wykorzystania możliwości dawanych przez DOPS oraz fotopowielacz. Dodatkowo każdy z filtrów oferowanych przez firmę Berthold, przystosowany jest właściwościami fizycznymi do określonej metody pomiarowej, w której ma być wykorzystywany. Jednorazowo w czytniku można zainstalować do 5 filtrów wzbudzeniowych oraz 8 filtrów emisyjnych. Zmiany pomiędzy zainstalowanymi filtrami czytnik dokonuje automatycznie z poziomu oprogramowania, przy czasie zmiany wynoszącym jedynie 130ms, co jest niezbędne dla uzyskania wysokiej rozdzielczości niektórych aplikacji- np. kinetyki reakcji.

 

Przykładowe aplikacje pomiarowe dla czytnika TriStar LB 941 (kliknij)