55-095 Mirków, Szczodre, ul. Trzebnicka 7A, tel.: (071) 348 14 06, fax.: (71) 348 14 09
PRODUKTY PARTNERZY WYSZUKAJ PRODUKT SERWIS REALIZACJE AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT
Zamrażarki niskotemperaturowe
Komory laminarne
Autoklawy
Inkubatory CO2
Komory rękawicowe
Spektofotometry
Luminometry
Wyposażenie RCKiK
Wirówki
TriStar2

WIELODETEKCYJNY CZYTNIK MIKROPŁYTKOWY

PRODUCENT: BERTHOLD Technologies GmbH

MODEL: TriStar2 LB942

Wielodetekcyjny czytnik mikropłytkowyTriStar2 LB942 został stworzony z myślą o laboratoriach wykorzystujących w badaniach aplikacje oparte na luminescencji, fluorescencji oraz absorpcji, przy odczycie z powierzchni studzienek mikropłytek (top Reading - UWAGA: TriStar2 nie ma możliwości rozbudowy o funkcję odczytu ze spodu studzienek - bottom reading, możliwość taką daje model LB 940 Mithras). Poza trzema wspomnianymi, głównymi technikami odczytu, wykorzystywanymi w ok. 75% aplikacji przeznaczonych do badań na mikropłytkach, model Tristar2 jest wyposażony w technologię odczytu BRET oraz BRET2.

 

Wyposażenie czytnika wielodetekcyjnego w iniektory reagentów (możliwość rozbudowy do 3), poza pomiarami fluorescencji i luminescencji typu GLOW, umożliwia pomiary zjawisk, charakteryzujących się kinetyką typu FLASH (tryb iniekcji reagentów tuż przed pomiarem - iniektor w pozycji pomiarowej), a także pomiarów kinetycznych w przedziałach czasowych wynoszących od 0,05s do 7 dni. Zastosowana technologia pozwala na bardzo precyzyjne dozowanie substratów. Dwa z trzech iniektorów znajdują się w pozycji bezpośrednio nad dołkiem pomiarowym co pozwala na przeprowadzenie i odczyt nawet błyskowych reakcji. Dozowane substancje są łatwo dostępne oraz mogą być chłodzone lodem w specjalnie przeznaczonym do tego przedziale znajdującym się z przodu urządzenia.

 

System optyczny urządzenia LB 942 jest nowym rewolucyjnym systemem łączącym wszystkie techniki pomiarowe w pojedynczym systemie optycznym ONE-4-ALL. System ONE-4-ALL zapewnia zmniejszenie zakłóceń crosstalk oraz największą efektywność zbierania światła, która jest najistotniejsza przy pomiarach luminescencji z niską emisją świetlną. Doskonała separacją światła wzbudzeniowego i emisyjnego pozwala na precyzyjne pomiary z wykorzystaniem fluorescencji. System ONE-4-ALL zapewnia niezwykłą czułość, wynoszącą mniej niż 6 amol (10-18) ATP oraz 3 zmol (10-21) lucyferyny. Wybór ścieżek optycznych dokonuje się automatycznie w zależności od rodzaju wykonywanego pomiaru.

 

Najwyższej jakości detektory - fotopowielacze pracujące w trybie ultraszybkiego zliczania pojedynczych fotonów, instalowane w urządzeniach firmy Berthold, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości urządzenia. Wysoka czułość idąca w parze z niskim poziomem szumów, pozwala na wykonywanie pomiarów w niskich stężeniach prób lub na próbach cechujących się małą aktywnością luminescencyjną.

 

Dla aplikacji wymagających bardzo wysokiej czułości i niskiego szumu w niskich zakresach pomiarów, wielodetekcyjny czytnik mikropłytkowy TriStar2 można rozbudować o jednostkę chłodzącą fotopowielacz, co dodatkowo obniża szumy pochodzące z detektora. 

 

Szczegółowa Specyfikacja

 

Detektor

Fotopowielacz pracujący w trybie zliczania pojedynczych fotonów dla pomiarów luminescencji i fluorescencji
Fotodioda dla pomiarów absornbancji

Zakres pomiarowy

380 – 650nm fotopowielacz z możliwością rozszerzenia zakresu
200 – 1000 nm fotodioda

Metody pomiarowe

Luminescencja
Fluorescencja
Absorbancja
BRET i BRET2

FRET
Aplikacja wielobarwne

Czułość

< 6 amol ATP
< 3 zmol lucyferazy
< 0.3 fmol FITC

Zakres dynamiczny

> 6 okresów dla fotopowielacza (liniowość do ok. 20 000 000 jednostek bez konieczności wygaszania sygnału - gain)

4 okresy dla fotodiody

Crosstalk

5 x 10-6

Iniektory

do 3 sztuk, zakres dozowania 10 – 100µl w krokach co 1µl
dokładność dozowania: 98% dla całego zakresu
powtarzalność dozowania: 98% dla całego zakresu

Regulacja temperatury

D +5 powyżej RT do 42°C (opcja)

Oprogramowanie

Sterowanie urządzeniem za poziomu zewnętrznej jednostki sterującej (komputer), oprogramowanie umożliwiające pomiary Endpoint, kinetyczne i inne.

Obsługiwane formaty płytek

6 – 384

Terasaki

Petriego

Filtry Membranowe

Interfejs

USB

Wymagania sprzętowe

Procesor 500 MHz; CD-ROM; rozdzielczość 1024 x 768, port USB

 

Filtry

Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek TriStar2 LB 942 jest systemem bazującym na filtrach przeznaczonych dla ściśle określonego zakresu fal (nie siatka dyfrakcyjna), ponieważ filtry jako jedyne spośród czynników selekcjonujących długości fal świetlnych zapewniają odpowiednio wysokie współczynniki transmisji, co jest niezbędne w celu pełnego wykorzystania możliwości dawanych przez system ONE–4–ALL oraz fotopowielacz. Dodatkowo każdy z filtrów oferowanych przez firmę Berthold, przystosowany jest właściwościami fizycznymi do określonej metody pomiarowej, w której ma być wykorzystywany. Jednorazowo w czytniku można zainstalować do 5 filtrów wzbudzeniowych oraz 8 filtrów emisyjnych. Zmiany pomiędzy zainstalowanymi filtrami wielodetekcyjny czytnik mikropłytkowy dokonuje automatycznie z poziomu oprogramowania, przy czasie zmiany wynoszącym jedynie 130ms, co jest niezbędne dla uzyskania wysokiej rozdzielczości niektórych aplikacji- np. kinetyki reakcji.