55-095 Mirków, Szczodre, ul. Trzebnicka 7A, tel.: (071) 348 14 06, fax.: (71) 348 14 09
PRODUKTY PARTNERZY WYSZUKAJ PRODUKT SERWIS REALIZACJE AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT
Zamrażarki niskotemperaturowe
Komory laminarne
Autoklawy
Inkubatory CO2
Komory rękawicowe
Spektofotometry
Luminometry
Wyposażenie RCKiK
Wirówki
Bloki programowe

Zestawy oprogramowania dostępne dla spektrofotometrów dwuwiązkowych (seria 7000 oraz 9000) umożliwia m. in.:

  • Sterowanie podajnikiem kuwet (program C)

  • Automatyczny pomiar przy 10 różnych długościach fal (Program „W")

  • Oznaczanie białek metodą Lowry'ego, Bradford, Biuret i BCA (Quant P) z naniesieniem danych (Kinetyka)

  • Wyznaczenie kinetyki reakcji mierzonej w kilku kuwetach z wielopozycyjnym zmieniaczem kuwet i wizualizacją krzywych reakcji (Kinetyka „M")

  • Tworzenie i wprowadzanie formuł matematycznych dla pomiarów przy różnych długościach fali i obliczanie wyników dla badanych prób (Program Assay)

  • Szybki transfer danych do komputera dla dalszego ich wykorzystania i obróbki

  • Termoelektryczną kontrolę temperatury próbki zarówno dla pojedynczych kuwet jak i dla kuwet umieszczonych w zmieniaczu