55-095 Mirków, Szczodre, ul. Trzebnicka 7A, tel.: (071) 348 14 06, fax.: (71) 348 14 09
PRODUKTY PARTNERZY WYSZUKAJ PRODUKT SERWIS REALIZACJE AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT
Zamrażarki niskotemperaturowe
Komory laminarne
Autoklawy
Inkubatory CO2
Komory rękawicowe
Spektofotometry
Luminometry
Wyposażenie RCKiK
Wirówki
Mithras

URZĄDZENIA WIELODETEKCYJNE

PRODUCENT: BERTHOLD Technologies GmbH

MODEL: MITHRAS LB940

 

Czytnik mikropłytkowy Mithras LB 940 został stworzony z myślą o użytkownikach szeroko stosujących metody lumenometryczne i fluorymetryczne w swoich badaniach. Mithras ma możliwość obsługiwania wszelkich dostępnych aplikacji wykorzystujących fotometrię wraz z możliwością pomiarów kinetyki reakcji (w przedziale czasowym od kilku sekund do kilku dni) oraz fluorescencji/luminescencji flash i ultra flash. Prócz standardowych pomiarów absorpcji, luminescencji oraz fluorescencji, czytnik LB 940 daje możliwość pomiarów polaryzacji fluorescencji, zanik/rozkład fluorescencji w czasie (photobleaching), pomiarów FRET, TR-FRET, BRET, BRET2 i wiele innych. Rozbudowa czytnika o system odczytu ze spodu studzienek mikropłytek (bottom reading) stwarza możliwości pomiarów preparatów dekantujących (np. preparatów komórkowych) a wyposażenie go w zautomatyzowany system podawania płytek o wielkości do 1536 dołków daje nieograniczone możliwości w ilości wykonywanych pomiarów.

Przy całym swym zaawansowaniu i rozbudowaniu możliwości pomiarowych, Mithras charakteryzuje się niespotykaną czułością i dokładnością pomiarów dzięki wykorzystaniu tzw. dedykowanego systemu optycznemu (Dedicated Optical Path System - DOPS), na który składa się szereg ścieżek optycznych, z których każda zoptymalizowana jest pod kątem metody pomiarowej, do której jest przeznaczona. Zmiana ścieżki optycznej odbywa się automatycznie po wybraniu w programie określonej metody pomiarowej. Rolę detektora pełni wysokiej klasy fotopowielacz pracujący w trybie ultraszybkiego zliczania fotonów. Wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz długoletniego doświadczenia firmy Berthold w dziedzinie obrazowania wyników, skutkuje niezwykłą czułością urządzenia (luminescencja: 6<amol ATP, <3zmol lucyferyny, co w przeliczeniu daje ok. 800 molekuł na studzienkę; fluorescencja: < 2fmol FITC - izotiocyjanianu fluoresceiny).

 

Szczegółowa Specyfikacja

Detektor:

Fotopowielacz pracujący w trybie zliczania pojedynczych fotonów dla pomiarów luminescencji i fluorescencji
Fotodioda dla pomiarów absorbancji

Zakres pomiarowy

340 – 650nm fotopowielacz z możliwością rozszerzenia zakresu
200 – 1000 nm fotodioda

Metody pomiarowe:

Luminescencja
Fluorescencja góra
Fluorescencja dół
Absorbancja
Polaryzacja Fluorescencji
Time Resolved Fluorescence
BRET; FRET
Time Resolved FRET
AlphaScreen
Aplikacja wielobarwne

Czułość:

Fluorescencja:
< 6 amol ATP
< 3 zmol lucyferazy
Luminescencja:
< 1 fmol FITC
TRF:
6 amol EU (płytka 96 dołkowa)
2 amol EU (płytka 384 dołkowa)
Polaryzacja Fluorescencji:
cv 4,4% dla 1nM Fluoresceiny

Zakres dynamiczny

> 6 okresów (liniowość do ok. 20 000 000 jednostek bez
konieczności wygaszania sygnału - gain)

Crosstalk

5 x 10-6

Iniektory

do 4 sztuk, zakres dozowania 10 – 100µl w krokach co 1µl
dokładność dozowania: 98% dla całego zakresu
powtarzalność dozowania: 98% dla całego zakresu

Regulacja temperatury

D +5 powyżej RT do 42°C (opcja)

Oprogramowanie

Sterowanie urządzeniem za poziomu zewnętrznej jednostki sterującej (komputer), oprogramowanie umożliwiające pomiary Endpoint, kinetyczne i inne.

Obsługiwane formaty płytek

6 – 1536 dołkowe, automatyczne dopasowanie pozycji fotopowielacza do wysokości płytki, możliwość pomiarów w płytkach Terasaki, szalki Petriego i inne

Interfejs

RS232, komunikacja dwukierunkowa, kontrola urządzenia poprzez komputer możliwość exportu danych do arkusza kalkulacyjnego EXCEL

Wymagania sprzętowe

Procesor 500 MHz; CD-ROM; rozdzielczość 1024 x 768, port RS232 lub USB

Filtry

Czytnik TriStar LB 941 jest systemem bazującym na filtrach przeznaczonych dla ściśle określonego zakresu fal (nie siatka dyfrakcyjna), ponieważ filtry jako jedyne spośród czynników selekcjonujących długości fal świetlnych zapewniają odpowiednio wysokie współczynniki transmisji, co jest niezbędne w celu pełnego wykorzystania możliwości dawanych przez DOPS oraz fotopowielacz. Dodatkowo każdy z filtrów oferowanych przez firmę Berthold, przystosowany jest właściwościami fizycznymi do określonej metody pomiarowej, w której ma być wykorzystywany. Jednorazowo w czytniku można zainstalować do 5 filtrów wzbudzeniowych oraz 8 filtrów emisyjnych. Zmiany pomiędzy zainstalowanymi filtrami czytnik dokonuje automatycznie z poziomu oprogramowania, przy czasie zmiany wynoszącym jedynie 130ms, co jest niezbędne dla uzyskania wysokiej rozdzielczości niektórych aplikacji- np. kinetyki reakcji.

 Przykładowe aplikacje pomiarowe dla czytnika Mithras LB 940 (kliknij)