55-095 Mirków, Szczodre, ul. Trzebnicka 7A, tel.: (071) 348 14 06, fax.: (71) 348 14 09
PRODUKTY PARTNERZY WYSZUKAJ PRODUKT SERWIS REALIZACJE AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT
Zamrażarki niskotemperaturowe
Komory laminarne
Autoklawy
Inkubatory CO2
Komory rękawicowe
Spektofotometry
Luminometry
Wyposażenie RCKiK
Wirówki

Cheminst Polska nieprzerwanie od kilkunastu lat zajmuje się dystrybucją specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych, aparatury badawczej oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Do naszych aktywności należy również szeroki zakres usług serwisowych, doradztwo aplikacyjne oraz walidacje procesów.
W związku z rozwojem firmy powstała konieczność dostosowania warunków lokalowych do powiększającego się asortymentu sprzętu oraz zakresu świadczonych usług, czego rezultatem jest nowa siedziba firmy mieszcząca się w podwrocławskiej miejscowości Szczodre.

Nowa siedziba firmy została zaprojektowana i wyposażona w pomieszczenia laboratoryjno-serwisowe do przeprowadzania wszelkiego rodzaju walidacji, napraw oraz kalibracji wysoko specjalistycznego sprzętu.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w ciągu kilkunastoletniej działalności oraz w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby naszych klientów możemy zaproponować selektywnie dobrane produkty najwyższej jakości, spełniające wymagania zgodne z najnowocześniejszymi standardami czołowych światowych producentów.
Zasady, zgodnie z którymi pracujemy, a więc oferowanie najwyższej jakości produktów połączone z wysokim standardem usług serwisowych, znajdują uzasadnienie w rezultatach naszych osiągnięć biznesowych. Z sukcesem uczestniczymy w projektach unijnych z zakresu działań „Innowacyjnej Gospodarki” i „Kapitał Ludzki” zaplanowanych na lata 2007-2013. Sukcesy odnosiliśmy również będąc wielokrotnie wykonawcami w programach i projektach dotyczących działań poprzedzających wejście Polski do struktur unijnych w tym PHARE oraz programów integracyjnych zaraz po akcesji. Obecnie jesteśmy rozpoznawalnym podmiotem biorącym udział w wyposażeniu i uzupełnianiu nowoczesnego parku aparaturowego laboratoriów. Liczne referencje oraz zrealizowane projekty z partnerami z sektora publicznego oraz wielu gałęzi przemysłu potwierdzają odniesione sukcesy w tych dziedzinach gospodarki.
Zapraszamy do współpracy wierząc, że nasze działania spełnią wymagania i oczekiwania zarówno naszych dotychczasowych klientów jak również nowych kontrahentów.