55-095 Mirków, Szczodre, ul. Trzebnicka 7A, tel.: (071) 348 14 06, fax.: (71) 348 14 09
PRODUKTY PARTNERZY WYSZUKAJ PRODUKT SERWIS REALIZACJE AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT
Zamrażarki niskotemperaturowe
Komory laminarne
Autoklawy
Inkubatory CO2
Komory rękawicowe
Spektofotometry
Luminometry
Wyposażenie RCKiK
Wirówki
AutoLumat

LUMINOMETRY PROBÓWKOWE

PRODUCENT: BERTHOLD Technologies GmbH

MODEL: AUTOLUMAT

 

AutoLumat LB 953 jest zautomatyzowaną wersją luminometru LB 9507 Lumat i oferuje podobne możliwości analityczne. Udogodnieniem wprowadzonym w AutoLumacie jest możliwość załadowania 180 próbówek w automatycznie przesuwanej przed detektorem taśmie. Ułożenie taśmy w zamknięty łańcuch umożliwia wykonywanie kilkakrotnych pomiarów dla jednej próbki w określonym przez użytkownika czasie. Skonfigurowanie automatycznego zmieniacza prób z automatycznymi iniektorami (do 3) znacznie zwiększa możliwości pomiarowe urządzenia a także czyni pracę bardziej komfortową i mniej czasochłonną.
Dostępny jest również moduł termostatujący, zapewniający temperaturę w zakresie od 5 stopni powyżej temp. otoczenia do 42 °C. Urządzenie, podobnie jak model LB 9507 Lumat, wyposażone jest w wewnętrzny mikroprocesor i klawiaturę. Z uwagi na bardzo dużą pojemność załadunkową prób, AutoLumat nie posiada zintegrowanej drukarki, jednak możliwość podłączenia urządzenia do komputera umożliwia wydruk wyników za pośrednictwem jednostki centralnej.

Szczegółowa Specyfikacja

Czułość:

< 1 amol ATP
< 1 zmol lucyferazy

zakres detekcji

380 – 630 nm.

Detektor

Fotopowielacz pracujący w trybie zliczania pojedynczych fotonów

Zakres dynamiczny

> 6 okresów (liniowość do ok. 20 000 000 jednostek bez
konieczności wygaszania sygnału - gain)

Crosstalk

10-6

Wyświetlacz

LCD, 2 x 40 znaków

Iniektory

do 3 sztuk, zakres dozowania 25 – 300µl w krokach co 1µl
dokładność dozowania: 98% dla całego zakresu
powtarzalność dozowania: 98% dla całego zakresu

Regulacja temperatury

D +5 powyżej RT do 42°C (opcja)

Komora pomiarowa

180 pozycyjna, możliwość jednoczesnego załadowania 180 prób, opcjonalnie komora pomiarowa termostatowana

Oprogramowanie

Wbudowane, obsługa urządzenia poprzez wbudowaną alfanumeryczną klawiaturę membranową

Obsługiwane probówki

12 x 75mm

Interfejs

RS232, komunikacja dwukierunkowa, możliwość kontroli urządzenia poprzez komputer oraz transferu danych do komputera i exportu danych do arkusza kalkulacyjnego EXCEL

Wymagania sprzętowe

Urządzenie w pełni autonomiczne, nie wymaga zakupu dodatkowych jednostek sterujących.
W przypadku chęci eksportu danych do EXCEL, niezbędny jest komputer z systemem operacyjnym, arkuszem kalkulacyjnym oraz opcjonalne oprogramowanie do komunikacji.