55-095 Mirków, Szczodre, ul. Trzebnicka 7A, tel.: (071) 348 14 06, fax.: (71) 348 14 09
PRODUKTY PARTNERZY WYSZUKAJ PRODUKT SERWIS REALIZACJE AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT
Zamrażarki niskotemperaturowe
Komory laminarne
Autoklawy
Inkubatory CO2
Komory rękawicowe
Spektofotometry
Luminometry
Wyposażenie RCKiK
Wirówki
NightSHADE

SYSTEM OBRAZOWANIA ROŚLIN IN VIVO

PRODUCENT: BERTHOLD Technologies

MODEL: NightSHADE LB985

 

Charakterystyka ogólna

NightSHADE to system obrazowania roślin in vivo oparty na technikach luminescencji i fluorescencji, wywodzący się z doskonałej klasy aparatów NightOWL firmy Berthold Technologies.

NightSHADE znajduje zastosowanie głównie w badaniach:

·         ekspresji genów w organizmach roślinnych w zależności od warunków świetlnych i temperaturowych oraz innych

·         dobowego rytmu i regulacji wzrostu roślin

·         tolerancji na stres

·         w badaniach mających na celu poszukiwanie i modyfikowanie metabolitów roślinnych o zastosowaniu leczniczym jako naturalne ligandy dla leków

 

Szereg akcesoriów umożliwia konfigurację urządzenia dokładnie pod kątem wymagań użytkownika, co pozwala na wysokie zoptymalizowanie warunków pomiaru.

Format próbki

System NightSHADE został zaprojektowany do pomiarów luminometrycznych i fluorymetrycznych z nasion (umieszczonych w naczyniach Petri’ego lub na mikropłytkach), liści, jak również z całych roślin oraz grzybów.

Kamery CCD

System NightSHADE bazuje na 3 różnych rozwiązaniach utrwalania obrazów w zależności od docelowego zastosowania instrumentu (3 rodzaje aparatu NightSHADE).

NightSHADE LULu jest wyposażony w kamerę emCCD o matrycy 1 Mpixel, której czułość jest dedykowana do  podstawowych pomiarów bio- i chemiluminescencyjnych.

 

NighSHADE IKLu został stworzony z myślą o badaniach luminescencji wymagających wyższej czułości; wyposażony jest w kamerę CCD również o matrycy 1 Mpixel, lecz charakteryzującą się superniskim poziomem szumów.

 

NighSHADE LUFlu służy do pomiarów luminescencji i fluorescencji. Instrument oprócz kamery emCCD o matrycy 1 Mpixel wyposażony jest w dodatkową podjednostkę do pomiarów fluorescencji wraz z pojedynczym zestawem filtrów do badania GFP (‘Green Fluorescent Protein’).

Komora pomiarowa

Komora pomiarowa NightSHADE pozostaje całkowicie szczelna, aby zapobiec wzbudzaniu detektora przez światło zewnętrzne. Wyposażona jest w podwójny kołnierz umożliwiający podłączenie dodatkowych akcesoriów.

W standardzie kamera mocowana jest na górze ciemni i opcjonalnie może być przesuwana w kierunku góra-dół wzdłuż ściany komory pomiarowej. NightSHADE może być wyposażony również w 2 kamery (główną u góry, opcjonalną na boku NightSHADE).

Oprogramowanie

Oprogramowanie indiGOTM pozwala na całkowitą kontrolę systemu NightSHADE. Dostępne są rozbudowane narzędzia do kontroli obrazu, takie jak: funkcja przybliżania i oddalania, odnajdywania szczytowych pików, skalowania warstwowego i kolorystycznego, wykreślania wykresów warstwowych i inne. Obrazy można utrwalać w postaci pojedynczych zdjęć lub sekwencji. Zdjęcia mogą być eksportowane do formatu TIF. Nieprzetworzone, jak i przetworzone dane przechowywane są niezależnie zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP, ‘Good Laboratory Practice’).

Akcesoria

Dostępne są różne rodzaju akcesoria do NightSHADE, w tym pozwalające na kontrolę temperatury i wilgotności wewnątrz komory pomiarowej, dobową stymulację światłem wzrostu rośliny, obrotowy stół do obrazowania w zakresie 360° i inne.

Katalog produktów NightSHADE

Szczegółowe informacje o systemie NightSHADE oraz różnego rodzaju akcesoriach dostępne są na stronie producenta Berthold Technologies pod adresem:

 

https://www.berthold.com/en/bio/product/nightshade-lb-985-vivo-plant-imaging-system